21 dagen vasten en gebed 2022

Gebedskalender en de dagelijkse reflecties


Visie voor GROEI - 2 Petrus 1:5-8

Datum:12-01-2022

"Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
1 Tessalonicenzen 5:16-18

Zondag 9-1 tot zaterdag 15-1

Visie voor:
Dankzegging (Psalm 106:1)/mijn leven (Habakuk 2:2-3)
Mijn levenstoewijding/heiliging (Romeinen12:1-2)
Mijn gezin/familie (Jozua 24:15; Handelingen 16:31)
Groei (2 Petrus 1:5-8)
Mijn kerk (Psalm 133:1; Handelingen 2:46-47)
Anderen dienen (Hebreeën 13:20-21)
Verkiezing in maart 2022 (1 Timoteüs 2:1-6)


Ochtend
• Prijs God! O, dank Hem, want Hij is goed! Want Zijn barmhartigheid is tot in eeuwigheid. Geef God alle eer vanwege Zijn naam voor alle prachtige dingen die Hij voor jou en jouw gezin/familie heeft gedaan. Dank Hem voor het prachtige geschenk van het leven en Zijn leiding van jou en jouw gezin in 2022.
• Dank Hem voor Zijn geschenk van redding en alles wat Hij al voor jou en jouw gezin/familie heeft voorbereid in dit jaar (Zijn plannen en doelen, beloften, visie en zegeningen).
• Dank God en eer Hem. Zeg het hardop. Verkondig dat Jezus is: Dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd; de Rots der eeuwen; een Sterke Toren; een Toevluchtsoord; de Heldere Morgenster; de Leeuw van Juda, etc. (meer namen van de Here God en de Heer Jezus zijn te vinden in de Bijbel). "Tel uw zegeningen een voor een, tel ze alle en en vergeet er geen", zegt een oud lied dat in Johannes de Heere staat, maar nog belangrijker in de Bijbel: Psalm 103:2: ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden’.

Middag
• Prijs Hem voor Zijn machtige werken. Prijs Hem naar Zijn geweldige grootheid!
• Zoek diep in je hart. Vraag de Heer, beproef mij; kijk in mijn hart en geest. Belijd je zonden aan de Heer en vraag om Zijn vergeving. Geef je over en wijd je leven toe aan God om Zijn heilig en levend offer te zijn. Vraag God om jou te voorzien van al het goede om Zijn wil te doen, zodat je leven Hem lof en eer zal brengen.
• Dank Hem voor de Heilige Geest die je zal leiden tijdens deze periode van vasten en bidden.

Avond
• Verhoog de naam van God. Vertel Hem hoe groot Hij is en jouw hoogste lof waardig is.
• Geef je plannen en doelen aan de Heer en vraag om Zijn leiding terwijl je jouw visie voor 2022 opschrijft. En dat geldt ook voor de onderwerpen van die dag. Vraag Hem om genade en kracht om het visioen van die dag na te streven.
• Dank God voor CWC; hoe lieflijk en aangenaam is het voor Gods volk om in eeheid samen te leven! Bid dat de eenheid en liefde in CWC behouden zullen blijven. Vraag God om Zijn genade om te groeien in de rijke ervaring om Hem intiem te kennen terwijl je meewerkt aan wat Hij dit jaar in CWC van plan is te doen, door aanwezig te zijn bij onderwijs sessies, Celebratoins en gebedsbijeenkomsten. Vraag God om door te gaan met degenenen die gered worden toe te voegen aan het aantal mensen in CWC.
• Bid voor elke politieke leider en vertegenwoordiger, zodat we een vredig en rustig leven kunnen leiden dat gekenmerkt wordt door godsvrucht en waardigheid.
• Geef alle lof en dank aan de Heer voor alles wat Hij in dit nieuwe jaar in jouw leven zal doen.


Gebed
Vader, ik dank U voor Uw liefde en genade. Uw trouw is grenzeloos. Dank U dat in welke omstandigheid ik me nu ook bevind, U alles in Uw machtige hand hebt. Hemelse Vader, dank U voor Uw plannen en het doel van mijn leven, want U bent niet te stoppen. Door dit alles heen zal ik me verheugen in de Heer, ik zal mij verblijden in de God van mijn redding. En dank U Heer dat ik op U kan blijven vertrouwen en dan zal ik me niet schamen.Terug naar overzicht


download pdf


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram