Onze visie

Christ Worship Centre is een familiekerk waarin Christus centraal staat. Wij geloven dat een ontmoeting met Christus voor altijd levens verandert en dat aanbidding een levensstijl is.

Wij houden van mensen en willen niets liever zien dat zij tot hun levensbestemming worden gebracht.Cultuur van liefde

Jezus liefde is voor alle mensen. Ons hart klopt voor ALLE mensen. Het doel van CWC is om Gods liefde te laten zien aan diegene die God nog niet kennen.


Cultuur van worship

Worship is meer dan het zingen van een lied. In CWC geloven wij dat Worship een levensstijl is. Het gaat om een persoonlijke relatie met Jezus en dat Hij gezien en aanbeden wordt door onze Worship.


Cultuur van familie zijn

Kerk is familie. Ons verlangen is dat jij je welkom voelt binnen CWC en ervaart dat je hier thuis bent. Wij geloven in de kracht van familie zijn.


Cultuur van eren

Wij eren op de eerste plaats God en dan elkaar. Dit betekent dat wij met God en met elkaar op een respectvolle manier omgaan.


Cultuur van excellence

Excellence betekent niet perfectie maar uitmuntendheid. We doen ons uiterste best om in alles wat we voor God doen, het beste resultaat te behalen.

Voor het jaar 2020 werd ik bepaald bij het feit dat onze God nog steeds een God van Wonderen is. Het feit dat in 2020 CWC precies 9 jaar bestaat is met recht een wonder te noemen. Wij zijn 9 jaar geleden dit avontuur begonnen met helemaal niets! In die 9 jaar hebben wij uit geloof leren te leven en onze begrenzingen in de handen van die onbegrensde God te leggen. Ons geloof en vertrouwen zij deze afgelopen 9 jaar zeker gegroeid. Keer op keer hebben wij Gods voorzienigheid zien werken in de financiën van CWC maar ook in de behoeften van onze gemeenteleden. 

God is Goed!

Wij geloven en weten dat ook in 2020 God in onze behoeften rijkelijk blijft voorzien in Christus Jezus.
Waar wij in dit komend jaar ons naar willen uitstrekken is dat God zal meewerken met wonderen en tekenen. Heb sterk gevoel dat God ons roept om uit onze comfortzone te stappen en geloof te hebben dat God mensen zowel lichamelijk als geestelijk gaat genezen.

Ik werd voor dit jaar bij twee teksten bepaald.

Mattheüs 4:23
‘En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk’.  

Markus 16:17-18
‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijkst zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden

God geeft absoluut om ons hele welzijn als mens (geest ziel en lichaam). En die boodschap heeft in zijn kracht nog steeds niets verloren. Vandaag aan de dag ervaren mensen nog steeds het wonder van de lichamelijke genezing, maar ook de bevrijding van kwade geesten die mensen met zich kunnen mee dragen. Ook ervaart men nu nog de helende werking van God Heilige Geest voor hun ziele leven (in hun emoties/gevoelens/beschadigingen).

‘Jezus is immers gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’.

We zien deze bediening van wonderen en tekenen bij de Apostelen en in de eerste kerk sterk functioneren. De wonderen en tekenen achtervolgden Petrus en Paulus. Bijzondere genezingen namen plaats in hun bedieningen.
Er staat zelfs over Paulus geschreven dat God buitengewone krachten door de handen van Paulus deed, zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen gingen (Handelingen 19:11-12).

Pastor James

E-mailen
Map
Info